Symposium “Dyslexie in hoger onderwijs”

23 oktober 2013 van 13u30 tot 17u30

Thagaste, Trefpunt Augustijnen, Gent

 

 

Inhoud

Internationale en nationale cijfers tonen aan dat steeds meer studenten met dyslexie een studie in het hoger onderwijs aanvatten. Gezien dit groeiend aantal studenten met dyslexie dat zich ieder academiejaar inschrijft voor een bachelor opleiding in Vlaanderen, drong de nood aan kwantitatief en wetenschappelijk onderbouwde informatie over deze functiebeperking bij studenten in het hoger onderwijs zich op. Bij dyslexie is er sprake van een aanhoudend probleem met lezen en/of spelling, waardoor het niet ondenkbaar is dat het hebben van deze stoornis een invloed zou kunnen hebben tijdens studies in het hoger onderwijs. Naast deze lees- en of schrijfproblemen worden in de literatuur ook bijkomstige problemen gerapporteerd bij adolescenten met dyslexie. Om na te gaan hoe het gesteld is met de lees-, en spellingsvaardigheden van deze studenten in het hoger onderwijs en wat mogelijke geassocieerde problemen zijn, werd in het academiejaar 2009-2010 een groot onderzoek opgestart. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd bij 200 eerstebachelorstudenten (waarvan 100 met dyslexie)  formuleren we tijdens dit symposium een antwoord op vragen als “Welk profiel hebben deze studenten? Wat zijn hun zwaktes/sterktes? Welke invloed heeft deze leerstoornis op hun academische prestaties? Hoe kunnen we een efficiënt assessment protocol samenstellen voor deze studenten?” “Wat zijn aandachtspunten voor de onderwijspraktijk?”.

Projectfinanciering

In 2008 werd door de Vlaamse Overheid een Odysseus beurs toegekend aan prof. dr. Marc Brysbaert. Met deze fondsen werd het “Center for Reading Research” opgestart. In dit centrum wordt onderzoek gedaan rond visuele woordherkenning, taaldominantie en lezen en dyslexie in het Hoger Onderwijs. Dit symposium is het resultaat van 4 jaar onderzoek naar dyslexie door Maaike Callens en Wim Tops in samenwerking met Cursief (Valérie Van Hees en Charlotte De Lange) voor de recrutering van de studenten, Jan Lammertyn en Michaël Stevens voor de ondersteuning bij de data analyse, Joke Lauwers voor testafnames, en vele anderen.

Sprekers

Geplande sprekers zijn Marc Brysbaert, Annemie Desoete, Maaike Callens, Wim Tops, en Valérie Van Hees.

Marc Brysbaert is professor cognitieve psychologie aan de Universiteit Gent en is verbonden aan de vakgroep experimentele psychologie. Voor 2008 was hij een tijdlang werkzaam als docent aan de Royal Holloway University te Londen. In 2008 keerde hij terug naar de Universiteit van Gent om daar een onderzoekscentrum rond leesonderzoek op te starten met een Odysseus beurs die hem werd toegekend door de Vlaamse Overheid.  Zijn onderzoeksdomeinen zijn o.a. visuele woordherkenning, taaldominantie en woordfrequentielijsten- en maten. Voor meer informatie zie ook: http://crr.ugent.be/members/marc-brysbaert

Annemie Desoete, orthopedagoge van opleiding, is als hoofddocent verbonden aan de vakgroep Experimenteel Klinische en Gezondheidspsycholgie van de Universiteit Gent. Daarnaast is ze lector aan de Arteveldehogeschool opleiding logopedie en audiologie  en verbonden aan het logopedische expertisecentrum (EXPLO). Annemie Desoete doet onderzoek naar dyscalculie, dyslexie, comorbiditeit met ASS en DCD, verstoorde leerprocessen (kloklezen, breuken), executieve functies en metacognitie met als doel bij te dragen tot het fundamenteel inzicht in deze problematiek en de optimalisering van de diagnostiek en aanpak van personen met een leerstoornis en hun omgeving. Meer info: zie http://www.ekgp.ugent.be/index.php?position=5x1x0&page=ADES

Maaike Callens, logopediste van opleiding, is doctoraatsstudente in de Experimentele psychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens haar doctoraat verdiept ze zich in de problematiek van studeren met dyslexie in het hoger onderwijs met als doel bij te dragen tot de algemene sensibilisering en optimalisering van begeleiding voor deze studenten. Verder doet ze ook experimenteel onderzoek naar problemen bij deelprocessen van visuele woordherkenning als mogelijke oorzaken van dyslexie. Meer info zie: http://crr.ugent.be/Members/maaike-callens

Wim Tops is neurolinguïst en behaalde in 2012 zijn doctoraat in de Psychologie aan de Universiteit Gent. Zijn doctoraat handelt over diagnostiek, schrijfvaardigheden en metacognitie bij studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Momenteel is hij werkzaam bij Expertisecentrum Code als onderzoeksleider van het team gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en doet hij onderzoek naar jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Meer info zie http://www.codelessius.eu/team/items/95?node=602&from=node/602

Valerie Van Hees, logopediste van opleiding, is verantwoordelijke diversiteit en gelijke kansen en zorgcoaching aan de Arteveldehogeschool. Naast beleidswerk en de begeleiding van studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs werkt ze ook sensibiliseringsprojecten uit om de begeleiding van studenten met een functiebeperking te optimaliseren. Zie onder meer www.dyslexie.ugent.be<http://www.dyslexie.ugent.be> en www.studerenmetdyscalculie.be<http://www.studerenmetdyscalculie.be>

Programma

13u30   Welkom en introductie

Marc Brysbaert

13u40   Dyslexie en het hoger onderwijs

Annemie Desoete

14u00   Cognitief profiel van eerstebachelorstudenten met dyslexie

Maaike Callens en Wim Tops

14u45   Metacognitie, executieve functies en persoonlijkheid bij studenten met dyslexie

Annemie Desoete

15u15   Koffiepauze

15u45   Slaagkansen en predictoren van succes bij studenten met dyslexie

Maaike Callens

16u10   Assessment bij studenten met dyslexie in het hoger onderwijs

Wim Tops en Maaike Callens

17u00   Implicaties voor het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk

Valérie Van Hees

17u30  Receptie

 

 

Locatie en bereikbaarheid

Thagaste, Trefpunt Augustijnen vzw

Academiestraat 1, 9000 Gent.

Voor een stratenplan zie:  http://nl-be.mappy.com/map#d=Academiestraat,+9000+Gent

Met de trein

Als u met de trein komt, stapt u af in Gent Sint-Pieters en u neemt tram 1 (10 of 11) richting Evergem. U stapt af aan de halte Gravensteen. Ga rechtdoor in de Geldmunt, over de kruising met de Lievestraat/Lange Steenstraat en sla linksaf in de Academiestraat (ongeveer 5 minuten). Het gebouw bevindt zich aan uw linkerkant.

Voor meer informatie over de dienstregeling van de NMBS zie: http://www.belgianrail.be/nl

Met de tram

Als u met de tram komt, zijn er twee tramlijnen die heel dicht bij het klooster stoppen:

  • Lijn 1 (10 of 11) Evergem-Flanders Expo met als halte Gravensteen.
  • Lijn 4 Gentbrugge-Zwijnaarde met als halte Lange Steenstraat.

Beide haltes zijn op minder dan 5 minuten wandelen van het klooster. Voor meer informatie over de diensttregeling van De Lijn zie: www.delijn.be

Met de wagen

Als u met de wagen komt, zijn we bereikbaar tot voor de deur. We kunnen echter geen voorbehouden parking voorzien. Als parkeermogelijkheden zijn er:

  • Parking Ramen (parkeerroute volgen) ligt op een 7-tal minuten wandelafstand – wandelroute 1
  • Parking Vrijdagsmarkt (parkeerroute volgen) ligt op een 10-tal minuten wandelen – wandelroute 2
  • U kan ook parkeren tussen de klinieken Sint-Lucas en Volkskliniek (parkeermeter) in de buurt van het Klooster Augustijnen.

Inschrijven

Inschrijven kan vanaf midden augustus tot en met 15 oktober via de volgende inschrijvingslink

https://www.congres.ugent.be/DyslexieHO/

Het maximum aantal deelnemers bedraagt 220. Deelname kost 50 euro. Na verwerking van de betaling wordt een betaal-  en registratiebewijs doorgemaild.

Doelpubliek

Docenten en leerkrachten, CLB-medewerkers, logopedisten, GON-begeleiders, zorgcoördinatoren, studentenbegeleiders en onderwijsdirectie

Contactpersoon/ meer informatie

Maaike Callens – DyslexieHO@ugent.be- 09/2649431

Presentaties

Hier vindt u de powerpointpresentaties van Deel 1a, Deel 1b, Deel 1c   en Deel 2.

Ter info

Code Expertisecentrum organiseert jaarlijks bijscholingen over verscheidene topics waaronder dyslexie, dyscalculie en ASS. Voor meer info zie

http://www.codelessius.eu/research/symposia

http://www.codelessius.eu/code

Comments are closed.