Hoeveel Nederlandse woorden kent u?

In dit onderzoek proberen we een antwoord te formuleren op de vraag welke Nederlandse woorden anno 2013 algemeen gekend zijn en welke niet. Hiervoor werken we samen met de Nederlandse omroepen NTR en VPRO aan een Groot (Inter)Nationaal Onderzoek Taal. De deelnemers krijgen 100 letterreeksen te zien, waarvan ze moeten aangeven of ze de reeks als een bestaand Nederlands woord herkennen of niet. Door niet alleen met woorden te werken maar ook met nepwoorden, kunnen we de echte woordenkennis berekenen door het aantal woord-antwoorden te vergelijken op bestaande en niet-bestaande woorden. Een extra voor de deelnemers is dat ze een schatting krijgen van de grootte van hun woordenschat. Dit onderzoek heeft een vliegende start genomen op 16 maart 2013, met meer dan 100 duizend ingevulde lijsten tijdens de eerste dag alleen al!

De woorden komen uit alle mogelijke bronnen, zoals de woordenlijst van de Nederlandse Taalunie, de SUBTLEX-NL woordenlijst, de woordenlijst van OpenTaal, een Vlaams woordenboek, catalogussen uit allerhande winkels, enz. De niet-woorden werden gemaakt met Wuggy, een programma dat nepwoorden genereert op basis van bestaande woorden. Deze niet-woorden worden vergeleken met alle woordenlijsten om bestaande woorden zoveel mogelijk te weren. Verder werden ze gecheckt met de spell checker van Microsoft Office en ook gedeeltelijk manueel gecontroleerd. Toch is de kans groot dat een aantal problematische nepwoorden aan onze controle ontsnapt zijn, juist doordat de niet-woorden zo sterk op echte woorden gelijken. Meestal zal het hierbij dan gaan om zeer zeldzame vervoegingen of verbuigingen van woorden, of om zeer zeldzame samengestelde woorden (zoals “eretent”).

We zijn er ons van bewust dat dergelijk twijfelgevallen niet leuk zijn voor de deelnemers aan de test, omdat ze hun score enigszins verlagen, waarvoor onze verontschuldigingen. Anderzijds biedt het Groot (Inter)Nationaal Onderzoek ons de gelegenheid om te zien welke nepwoorden door de meerderheid van de taalgebruikers als bestaande woorden ervaren worden. Deze zullen, samen met de andere recente woorden die we in de lijst opgenomen hebben, aan de Nederlandse Taalunie overgemaakt worden voor opname in de spellingslijst. Als zodanig heeft ons onderzoek een bijkomende, praktische toepassing.

Problematische nepwoorden kunnen op de site van het Groot Nationaal Onderzoek gemeld worden.

Kijk hier voor een grappig promotiefilmpje.

Veel succes met je deelname!

Comments are closed.