Hoe dyslexie diagnosticeren in het hoger onderwijs?

Een deel van ons onderzoek gaat over dyslexie in het hoger onderwijs.

Ondertussen begint deze onderzoekslijn haar vruchten af te werpen. Eén daarvan is dat we nu kunnen aangeven hoe men op een efficiënte en valide manier dyslexie kan testen bij studenten die aan het hoger onderwijs beginnen. Dit is mogelijk met drie tests, eventueel aangevuld door een test voor vloeiende intelligentie (Tops, Callens, Lammertyn, Van Hees, & Brysbaert, 2012).

De drie test zijn:

  1. Woordspelling (Test voor Gevorderd Lezen en Schrijven of GL&SCHR; De Pessemier & Andries, 2009): deze subtest omvat een dictee van 30 woorden waarbij je bij elk woord moeten aanduiden hoe zeker je bent van de correcte spelling (onzeker, een beetje zeker, heel zeker). Deze zekerheid wordt in rekening genomen bij de scoring zodat er een gewogen score ontstaat. Het is belangrijk dat hier de gewogen score ingegeven wordt (minumumscore = 0, maximumscore = 150)

  2. Woorden lezen (Een Minuut Test of EMT; Brus & Voeten, 1991): het betreft een klassieke woordleestest waarbij op één minuut tijd zoveel mogelijk woorden correct moeten worden gelezen. De score die moet worden ingegeven is het aantal correct gelezen woorden in één minuut (minimumscore = 0, maximumscore = 116)

  3. Omkeringen tijd (GL&SCHR; De Pessemier & Andries, 2009): dit is een taak voor fonologische verwerking waarbij je twee woorden aangeboden krijgt (vb. rut – tur) en moet beoordelen of zij elkaars omgekeerde zijn. Hier moet de snelheidsscore (uitgedrukt in seconden) ingegeven worden en niet de accuraatsheidsscore (minimumscore = 0, maximumscore = /).

De scores op deze drie tests kunnen in een wiskundige formule gegoten worden die aangeeft hoe groot de kans op dyslexie is (van 0 tot 1). Om het gemakkelijk te maken hebben we hiervoor een Excel file gemaakt. Die kun je hier downloaden.

Verder bevat deze Excel file de data van onze 100 studenten met dyslexie en 100 controlestudenten op een aantal veel gebruikte tests. Dit geeft een idee van de scores die men op deze tests kan verwachten bij studenten uit het hoger onderwijs.

Comments are closed.