Hoeveel auteurs van boeken ken jij?

In een grote bibliotheek kun je boeken van meer dan 15 duizend fictieauteurs en illustratoren (romans, verhalen, strips, kinderboeken, poëzie) lenen. Hoeveel hiervan ken jij?

In navolging van onze woordentest hebben we een auteurstest ontwikkeld die hierop een antwoord geeft. Zoals bij de woordentest krijg je 100 stimuli, in dit geval persoonsnamen. Twee derden van die namen verwijzen naar personen die aan fictieboeken meegewerkt hebben (schrijver, illustrator); één derde bestaat uit lukraak gekozen namen (komende uit allerhande lijsten, zoals slachtoffers van oorlogen, willekeurige combinaties van populaire namen, deelnemers aan loopwedstrijden, lijsten van studenten en personeel, enz.).

Voor elke naam moet je aangeven of hij volgens jou naar een auteur verwijst of niet.

De test duurt ongeveer 5 minuten en je kunt hem zo vaak doen als je wil. Er bestaan meer dan 200 verschillende versies.

Op basis van de eerste resultaten zien we dat de meeste deelnemers zo’n 3 tot 4 schrijvers en illustratoren herkennen per lijst. Dit betekent dat ze naar schatting zo’n 1000 auteursnamen kennen. Hoe scoor jij?


Update 9 oktober 2013

De resultaten voor Vlaanderen zijn al beschikbaar en vind je hier.

Comments are closed.