De minst geliefde woorden in het Nederlands

Hoewel onze woordentest in de eerste plaats bedoeld was om de algemeen gekende woorden in kaart te brengen, is het perfect mogelijk om eens te kijken welke woorden helemaal niet herkend worden. Welke woorden werden door zo goed als niemand aangeduid? Welke woorden kregen nog minder ja-antwoorden dan de nepwoorden, niet alleen omdat ze door niemand gekend zijn, maar ook omdat niemand ze Nederlands genoeg vindt klinken om een gokje te wagen? Welke zijn deze weeswoorden, de kneusjes van de Nederlandse taal?

Verwacht kan worden dat de lijst dier- en plantsoorten zal bevatten, die alleen door maniakale biologen gekend zijn. Inderdaad, tussen de minst geliefde woorden vinden we een tropische loofboom (knippa) die nochtans lekkere vruchten geeft. We vinden er ook een twatwa (zwarte, vinkachtige vogel uit Suriname), alkanna (de struik die ons de rode hennakleur geeft) en sfagnum (een soort veenmos). Verder is er de kamsin (een verschroeiende wind uit de Sahara die je maar beter kunt vermijden) en een gerenoek (een ranke giraffengazelle). Tot slot blijkt ook de chijl niet gekend, ook al hebben we die nodig voor een goede darmwerking.

Geologie is vertegenwoordigd door twee tijdperken: het eemien en het ypresien. Jammer toch, want het eerste is vernoemd naar het riviertje de Eem in Utrecht en het tweede naar de stad Ieper.

Een aantal woorden uit Indonesië en Suriname blijken er ook niet bij te horen. We hadden al de twatwa. Verder zijn er nog de golok (een soort kapmes) en de romusha (Indonesische dwangarbeider). De mosjav (een Israëlische nederzetting) lijkt eveneens haar beste tijd gehad te hebben. En sommige woorden uit de islam zijn evenmin gekend. Zo hebben we moekim (een kring van ingezetenen in de moskee) en hoedna (nochtans goed om te kennen, want het gaat om een wapenstilstand met een niet-islamitische vijand).

Werktuigen, dranken en textiel die niet meer gebruikt worden, zijn een andere bron van weeswoorden. Niemand kent nog wem (het verbrede uiteinde van een ankerarm), fijfel (een dwarsfluit), saguweer (soort palmwijn), fep (een woord voor sterkedrank), dawet (een niet-alcoholische drank), of falbala (soort boordsel aan vrouwenkledij of gordijnen). Ook een ojief (een profiel dat onderaan hol is bovenaan bol, of omgekeerd) wordt als een exoot beschouwd.

Misschien wat vreemder dat niemand een ghazel kent (dichtvorm in tweeregelige strofen), of bisbilles (gekibbel), of giegagen (balken, schreeuwen als een ezel), of goëtie (zwarte magie). Toch perfecte woorden voor een tekst of een gedicht?!

Hier is hij dan: de lijst met de minst geliefde woorden in het Nederlands. Door niemand herkend en ook door niemand gezien als een potentieel familielid van onze taal. De woorden die door iedereen aan de kant geschoven worden. (Kijk hier voor meer uitleg bij elk woord.)

 • knippa
 • twatwa
 • alkanna
 • sfagnum
 • kamsin
 • gerenoek
 • chijl
 • eemien
 • ypresien
 • golok
 • romusha
 • mosjav
 • moekim
 • hoedna
 • wem
 • fijfel
 • saguweer
 • fep
 • dawet
 • falbala
 • ojief
 • ghazel
 • bisbilles
 • giegagen
 • goëtie

Geïnteresseerden kunnen nog altijd meedoen aan de woordentest.

De volledige resultaten van het Groot Nationaal Onderzoek Taal kun je nu ook in boekvorm kopen.

Comments are closed.