Een nieuwe Nederlandse woordenschattest met meerkeuze antwoorden

A new Dutch vocabulary test with 40 multiple choice items

In Vander Beken, Woumans, & Brysbaert (2018) we published a new Dutch vocabulary test with 75 multiple choice items for advanced users (typically university students). The test has a reliability of .84 (Cronbach’s alpha) and correlates .6 with English L2 proficiency (indicating that bilinguals who are good in one language are typically good in the other as well). The test can be used for free for research purposes.

After a question from the Ghent University Museum for a shorter test and after receiving the results from a large scale test with 50 of the questions by Doreleijers & van der Sijs (2019), we ran an item analysis, which showed that the test could be shortened to 40 questions without loss of information.

You find the original test with 75 questions here.

You find the cleaned version with 40 questions and the data from the item analysis here.

 

Een nieuwe Nederlandse woordenschattest met 40 meerkeuze items

In Vander Beken, Woumans, & Brysbaert (2018) hebben we een nieuwe Nederlandse test woordenschat gepubliceerd met 75 meerkeuze items. De test is bedoeld voor gevorderde taalgebruikers (typisch universiteitsstudenten). De test heeft een betrouwbaarheid van  .84 (Cronbach alfa) and correleert .6 met een Engelse woordenschattest (wat erop wijst dat tweetaligen die goed zijn in 1 taal dat meestal ook zijn in de andere taal). De test kan gratis gebruikt worden voor onderzoek.

Na een vraag van het Gents Universiteitsmuseum voor een kortere test en nadat we de resultaten kregen van een grootschalig onderzoek waarin 50 van onze items gebruikt werden door Doreleijers & van der Sijs (2019), hebben we een itemanalyse uitgevoerd, die aantoonde dat de test ingekort kon worden tot 40 vragen zonder verlies aan informatie.

Je vindt de oorspronkelijke test met 75 vragen hier.

Je vindt de ingekorte versie met 40 vragen en de data van de itemanalyse hier.

Op deze website vind je nog andere woordenschattests.

 

Reference

Vander Beken, H., Woumans, E., & Brysbaert, M. (2018). Studying texts in a second language: No disadvantage in long-term recognition memory. Bilingualism: Language and Cognition, 21(4), 826-838. pdf

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Comments are closed.