Maaike Callens

Personal details

Maaike Callens

Phd student

Department of Experimental Psychology

Ghent University
Henri Dunantlaan 2
9000 Gent Belgium
Tel.:  +32 (0)9 224 94 31
Fax.: +32 (0)9 264 64 96
e-mail: maaike.callens@ugent.be

Education and employment

Education

 • 2009-now: PhD student in Psychology, Ghent University, Belgium
 • 2000-2004: Master in Speech and Language Pathology, Catholic University Leuven, Belgium
 • 1997-2000: Professional bachelor in Speech and Language Pathology,  College for higher education Ghent, Belgium

Employment

 • 2009-now: Researcher and education assistance, Department of Experimental Psychology, Ghent University, Belgium
 • 2006-2009: Lecturer at College for higher education Ghent, Belgium
 • 2004-2009: Speech pathologist (learning disorders, language disorder, aphasia, articulation, voice disorders)

Research activities

Research topics

 • Dyslexia in higher education: assessment and cognitive profile of students
 • Developmental disorders
 • Speech and language pathology
 • Visual word recognition

Education (Universiteit Gent)

 • Teaching collaborator Paradigms and instruments of Experimental Psychology, Bachelor in Psychology (responsible teacher Prof. W. Duyck), Universiteit Gent, Belgium
 • Teaching collaborator Psycholinguistics, Master in Psychology (responsible teacher Prof. R. Hartsuiker), Universiteit Gent, Belgium
 • Lecturer Basic Statistics, Learning Disorders, Spelling, Professional Bachelor in Speech Language Pathology, College for Higher Education Ghent, Belgium

Supervision

 • Adriaens, J., & Van Cauwenberghe, E. (2011). Een kritische blik op de schrijfvaardigheid van studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de logopedie en audiologische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Bijn, E. (2011). Spellingproblemen bij studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de logopedie en audiologische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Olson, E., & Haegemans, E. (2011). Vreemde talen en dyslexie in het hoger onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de logopedie en audiologische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Bultinck, E. (2012). Begeleiding bij dyslexie doorheen de jaren: een kwalitatief onderzoek bij jongvolwassenen. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de pedagogische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.

Publications and conference contributions

Conference contribution

 • Callens, M., Tops, W., & Brysbaert, M. (2010). Studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. [Congresbijdrage Vereniging voor Vlaamse Logopedisten, Elewijt, België]. Universiteit Gent, België, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Departement Experimentele Psychologie.
 • Callens, M., Tops, W. & Brysbaert, M. (2010). Dyslexie in het hoger onderwijs. [Bijdrage Congres Hogent “Het kan! En dan? Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs”, Gent, België]. Universiteit Gent, België, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Departement Experimentele Psychologie.
 • Callens, M., Tops, W. & Brysbaert, M. (2011). Optimization of the diagnostic process in young adult dyslexia. [Conference contribution of the British Dyslexia Association, Harrogate, United Kingdom]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Callens, M., Tops, W. & Brysbaert, M. (2012). Cognitive profile of students with dyslexia entering higher education. [Conference contribution of the BAPS, Liège, Belgium]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Callens, M., Tops, W. & Brysbaert, M. (2012). Cognitive profile of students with dyslexia entering higher education. [Conference contribution of the IARLD, Padua, Italy]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.

Internationally peer reviewed articles

 • Callens, M., Tops, W., & Brysbaert, M. (2012). Cognitive profile of students who enter higher education with an indication of dyslexia. Plos One, 7. e38081. doi:10.1371/journal.pone.0038081 [equal contribution two first authors]
 • Tops, W., Callens, M., Van Cauwenberghe, E., Adriaens, J., & Brysbaert, M. (2012). Beyond spelling: the writing skills of higher education students with dyslexia. Reading and Writing. doi: 10.1007/s11145-012-9387-2
 • Tops, W., Callens, M., Lammertyn, J., & Brysbaert, M. (2012). Identifying students with dyslexia in higher education. Annals of Dyslexia.

Books

 • Desoete, A., Brysbaert, M., Tops, W., Callens, M., De Lange, C., & Van Hees, V. (2010). Studeren met dyslexie. Gent, België: Universiteit Gent en vzw Cursief. Geraadpleegd     op www.dyslexie.ugent.be

One Comment to “Maaike Callens”

 1. […] Maaike Callens, logopediste van opleiding, is doctor in de experimentele psychologie. Tijdens haar doctoraat verdiept ze zich in de problematiek van studeren met dyslexie in het hoger onderwijs met als doel bij te dragen tot de algemene sensibilisering en optimalisering van begeleiding voor deze studenten. Verder doet ze ook experimenteel onderzoek naar problemen bij deelprocessen van visuele woordherkenning als mogelijke oorzaken van dyslexie. […]