Wim Tops

Personal details

 

Wim Tops

Assistant Professor

University of Groningen

Faculty of Arts

Department of Neurolinguistics

PO Box 716

9700 AS Groningen (The Netherlands)

wimtops@gmail.com

 

Education and qualifications

 • 2015: Certificate University Teaching Qualification in Higher Education (Basiskwalificatie Onderwijs), Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands
 • 2013-2016: Behavioral therapy, KU Leuven, Belgium
 • 2009-2012: PhD in Psychology, Ghent University, Belgium (this university does not attach grades to PhD titles)
 • 2007-2008: Master in Neurolinguistics, Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands (cum laude)
 • 1997-2001: Master in de Taal- en letterkunde: Romaanse talen, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium (distinction)

Employment

 • 2013 – …: Assistant professor, Faculty of Arts, Department of Neurolinguistics, University of Groningen, The Netherlands
 • 2012 – …: Research fellow, Department of Parenting and Special Education, KU Leuven, Belgium
 • 2012 – 2013 : Researcher, Expertise Center Code, Thomas More University College, Antwerp, Belgium
 • 2009-2012: Phd student, Department of Experimental Psychology, Ghent University, Belgium
 • 2008-2009: Lecturer, Univerisity of Groningen, The Netherlands
 • 2003-2012: Teacher and remedial teacher in secondary education, Sint-Pietersinstituut Turnhout, Belgium

Research activities

Research topics

 • Dyslexia
 • Specific Language Impairment
 • Speech and language pathology
 • Autism Spectrum Disorder
 • Metacognition

Education (Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Rijksuniversiteit Groningen)

 • Assistant professor (Dyslexia, SLI, Clinical language testing)
 • Teacher Remedial intervention in education, postacademic education remedial teaching, Universiteit Antwerpen, Belgium
 • Teaching collaborator Paradigms and instruments of Experimental Psychology, Bachelor in Psychology (responsible teacher Prof. W. Duyck), Universiteit Gent, Belgium
 • Teaching collaborator Psycholinguistics, Master in Psychology (responsible teacher Prof. R. Hartsuiker), Universiteit Gent, Belgium
 • Lecturer Learning disabilities, Bachelor Linguistics (together with Prof. G. Bol), Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands

Supervision

 • Adriaens, J., & Van Cauwenberghe, E. (2011). Een kritische blik op de schrijfvaardigheid van studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de logopedie en audiologische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Bijn, E. (2011). Spellingproblemen bij studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de logopedie en audiologische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Delporte, E. (2012). Het gemotiveerd verslag dyslexie in het secundair onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de pedagogische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Olson, E., & Haegemans, E. (2011). Vreemde talen en dyslexie in het hoger onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de logopedie en audiologische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Toortelboom, E. (2012). Het gemotiveerd verslag dyslexie in het secundair onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de pedagogische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Van Wesemael, L. (2012). Studievaardigheden bij studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. Masterproef voorgedragen tot het behalen van de graad Master in de pedagogische wetenschappen. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Hermans, E. (2013). Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Antwerpen, België: Thomas More.
 • Kamerman, A. (2013). Studeren met ASS: Een behoeftebevraging rond de transitie naar het hoger onderwijs bij jongeren met een autismespectrumstoornis. Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Antwerpen, België: Thomas More.
 • Rasenberg, L. (2013).Hoogfunctionerende jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis:De transitie van het secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt. Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Antwerpen, België: Thomas More.
 • Thissen, E. (2013). Behoefteanalyse bij jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis die de overstap maken van het secundair onderwijs naar de arbeidsmarkt. Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Antwerpen, België: Thomas More.
 • van de Ven, E. (2013). Transities bij jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis naar het hoger onderwijs. Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Antwerpen, België: Thomas More.
 • Verbeek, A. (2013). Jongvolwassenen met een normale begaafdheid en een autismespectrumstoornis in de transitie naar hoger onderwijs: een behoeftebevraging. Bachelorproef voorgedragen tot het bekomen van het diploma Bachelor in de Toegepaste Psychologie. Antwerpen, België: Thomas More.
 • Van den Bergh, A. (2014). Multi-methodeanalyse van de studievaardigheden bij studenten met ASS. Masterproef aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Master of Science in de educatieve studies. KU Leuven.
 • De Vries, M. (2014). Verbale vloeiendheid bij jongvolwassenen met dyslexie. Bachelorproef Taalwetenschap. Rijksuniversiteit Groningen.
 • Jolink, M. (2014). Verbale vloeiendheid bij jongvolwassenen met dyslexie. Bachelorproef Taalwetenschap. Rijksuniversiteit Groningen.
 • Rinzema, M. (2014). Een vergelijking tussen de CELF-4-NL en de Online Woordenschattest bij normaal ontwikkelende kinderen en kinderen met SLI. Bachelorproef Taalwetenschap. Rijksuniversiteit Groningen.

Examinor PhD theses

 • Praet, M (2014). Driving forces behind arithmetic. Proefschrift ingediend tot het behalen van de academische graad van doctor in de gezondheidswetenschappen. Promotor: Prof. dr. Van Cauwenberghe, copromotor: Prof. dr. Desoete. Universiteit Gent.

Research fellowships

 • 2013- …: CLCG, RUGRoningen, The Netherlands
 • 2013- …: IDEALAB, Erasmus Mundus
 • 2013: Centre for Reading Research, UGent, Belgium
 • 2012-2016: LAuRes (Leuven Autism Research), KU Leuven, Belgium
 • 2012-2016: research fellow, Department of Parenting and Special education, KU Leuven, Belgium
 • 2011-2012: Invited lecturer Remedial Teaching, Universiteit Antwerpen, Belgium

Grants

 • 2013: Koning Boudewijnstichting Fonds ICT Community for ASD (7500 euro)

Membership of professional bodies

 • Vereniging voor Klinische Linguïstiek (2006-2011)
 • Belgian Psychological Society (since 2009)
 • Society for the Scientific Study of Reading (since 2009)
 • International Society for Autism Research (since 2014)

Review Activities

 • Annals of dyslexia
 • Psychologica Belgica
 • Translational Developmental Psychiatry

Publications and conference contributions

Conference contribution

 • Callens, M., Tops, W., & Brysbaert, M. (2010). Studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. [Congresbijdrage Vereniging voor Vlaamse Logopedisten, Elewijt, België]. Universiteit Gent, België, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Departement Experimentele Psychologie.
 • Tops, W., Callens, M., & Brysbaert, M. (2010). Dyslexie in het hoger onderwijs. [Congresbijdrage Lustrum symposium Vereniging voor Klinische Linguïstiek, Utrecht, Nederland]. Universiteit Gent, België, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Departement Experimentele Psychologie.
 • Tops, W., Callens, M., & Brysbaert, M. (2010). Schrijfvaardigheid van studenten met dyslexie in het hoger onderwijs. [Bijdrage Congres Hogent “Het kan! En dan? Studeren met een functiebeperking in het hoger onderwijs”, Gent, België]. Universiteit Gent, België, Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Departement Experimentele Psychologie.
 • Tops, W., Callens, M., & Brysbaert, M. (2010). Cognitive profile of postsecondary students with dyslexia [Conference contribution of the International Conference of Education and Educational Psychology, Kyreenea, Cyprus]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Tops, W., Callens, M., & Brysbaert, M. (2011). Fact retrieval in postsecondary students with dyslexia [Conference contribution third Expert Meeting Mathematics Researchers in the Benelux, Ghent, Belgium]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Tops, W., Callens, M., & Brysbaert, M. (2011). Cognitive assessment, study skills and personality inventory in postsecondary students with dyslexia [Conference contribution of the British Dyslexia Association, Harrogate, United Kingdom]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Callens, M., Tops, W. & Brysbaert, M. (2011). Optimization of the diagnostic process in young adult dyslexia. [Conference contribution of the British Dyslexia Association, Harrogate, United Kingdom]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Tops, W., Callens, M., Lammertyn, J., & Brysbaert, M. (2011). Cognitive profile of higher education students with dyslexia [Conference contribution of the Society of Scientific Study of Reading, Florida, United Sates]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Tops, W., Callens, M., Van Cauwenberghe, E., Adriaens, J., & Brysbaert, M. (2012). Beyond spelling: the writing skills of higher education students with dyslexia [Conference contribution of the Society of Scientific Study of Reading, Montreal, Canada]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Tops, W., Callens, M., Van Cauwenberghe, E., Adriaens, J., & Brysbaert, M. (2012). Beyond spelling: Writing skills of students in higher education with dyslexia. [Conference contribution of the BAPS, Liège, Belgium]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Callens, M., Tops, W. & Brysbaert, M. (2012). Cognitive profile of students with dyslexia entering higher education. [Conference contribution of the BAPS, Liège, Belgium]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Callens, M., Tops, W. & Brysbaert, M. (2012). Cognitive profile of students with dyslexia entering higher education. [Conference contribution of the IARLD, Padua, Italy]. Ghent University, Belgium, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Experimental Psychology.
 • Tops, W., Baeyens, D., Stevens, M., van der Oord, S., & Noens, I. (2013). Students with autism spectrum disorder in higher education: a selective meta-analysis of the literature. [Conference contribution of the International Society for Research in Child and Adolescent Psychopathology, Leuven, Belgium]. Thomas More University college, Belgium, Expertise Centre Code.
 • Callens, M., Tops, W., & Brysbaert, M. (2013). Studeren met dyslexie. [Conference contribution of the Onderwijs Research Dagen, Brussel, Belgium]. Thomas More University college, Belgium, Expertise Centre Code.
 • Tops, W., Callens, M., & Brysbaert, M. (2013). Diagnostisch protocol voor jongvolwassenen met dyslexie.  [Conference contribution of the Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, the Netherlands]. Thomas More University college, Belgium, Expertise Centre Code.
 • Tops, W., Verguts, E., Baeyens, D., & Noens, I. (2013). Cognitief, metacognitief en persoonlijkheidsprofiel van studenten met ASS. [Conference contribution of 9e Vlaams congres voor Kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie, Antwerpen, Belgium; 20/09/2013; pp.33-34]. Thomas More University college, Belgium, Expertise Centre Code.
 • Tops, W., Jansen, D., Verguts, E. (2013). Handelingsgerichte diagnostiek bij adolescenten en jongvolwassenen met autisme.[Conference contribution of 9e Vlaams congres voor Kinder- en jeugdpsychiatrie en psychotherapie, Antwerpen, Belgium; 20/09/2013; p.61]. Thomas More University college, Belgium, Expertise Centre Code.
 • Tops, W. (2014). Dyslexie en ASS. [Conference contribution of the Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, the Netherlands, 29/01/2014]. Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands.
 • Tops, W. (2014). Dyslexie en moderne vreemde talen. [Conference contribution of the Nationale Dyslexie Conferentie, Ede, the Netherlands, 29/01/2014]. Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands.
 • Tops, W., Baeyens, D., & Noens, I. (2014). Studeren met ASS. [Conference contribution of Blik op onbeperkt Expertisecentrum Thomas More Code, 07/02/2014]. Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands.
 • Tops, W., Baeyens, D., & Noens, I. (2014). Academic and personality profiles of higher education students with ASD. [Oral presentation on the International Meeting for Autism Research, Atlanta, United States; 15/05/2014; p. 17]. Rijksuniversiteit Groningen, The Netherlands.

Phd project

 • Tops, W. (2012). Dyslexia in Higher Education: Assessment, writing skills, and metacognition. Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van doctor in de psychologie. Gent, België: Universiteit Gent. pdf

Publications

Internationally peer reviewed articles

 • Callens, M., Tops, W., & Brysbaert, M. (2012). Cognitive profile of students who enter higher education with an indication of dyslexia. Plos One, 7. e38081. doi:10.1371/journal.pone.0038081 [equal contribution two first authors] pdf
 • Mariën, P., Tops, W., Crols, R., Jonkers, R., De Deyn, P.P., & Verhoeven, J. (2012). Grammar disruption in a patient with Neurosweet Syndrome. Neurocase, 18. 235-247. doi: 10.1080/13554794.2011.588178 [equal contribution two first authors]
 • Tops, W., Callens, M., Lammertyn, J., Van Hees, V., & Brysbaert, M. (2012). Identifying students with dyslexia in higher education. Annals of Dyslexia, 62, 186-203. doi: 10.1007/s11881-012-0072-6 pdf
 • Tops, W., Callens, M., Van Cauwenberghe, E., Adriaens, J., & Brysbaert, M. (2013). Beyond spelling: the writing skills of higher education students with dyslexia. Reading and Writing, 26,705-720. doi: 10.1007/s11145-012-9387-2 pdf
 • Tops, W., Callens, M., Bijn, E., & Brysbaert, M. (2014). Spelling in Dutch adolescents with dyslexia: Errors and modes of assessment. Journal of Learning Disabilities, 47, 295-306. pdf
 • Callens, M., Whitney, C., Tops, W., & Brysbaert, M. (2013). No deficiency in left-to-right processing of words in dyslexia but evidence for enhanced visual crowding. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 66, 1803-1817. doi: 10.1080/17470218.2013.766898 pdf
 • Tops, W., Verguts, E., Callens, M., & Brysbaert, M. (2013). Do students with dyslexia have a different personality profile as measured with the Big Five? PloS One 8(5): e64484. doi:10.1371/journal.pone.0064484.pdf
 • Callens, M., Tops, W., Stevens, M., & Brysbaert, M. (2014). An exploratory factor analysis of the cognitive functioning of first-year bachelor students with dyslexia. Annals of Dyslexia, 62, 186-203. doi: 10.1007/s11881-012-. 0072- 6. pdf / supplementary materials
 • Tops, W., Callens, M., Desoete, A., Stevens, M. & Brysbaert, M. (2014). Metacognition for Spelling in Higher Education Students with Dyslexia: Is There Evidence for the Dual Burden Hypothesis? PLoS ONE 9(9): e106550. doi:10.1371/journal.pone.0106550 pdf

Nationally peer reviewed articles (Dutch)

 • Tops, W., Callens, M., Van Hees, V., Lammertyn, J., & Brysbaert, M. (2013). Diagnostiek bij jongvolwassenen met dyslexie. Een wetenschappelijk onderbouwd protocol. Tijdschrift voor Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie en Kinderpsychologie, 3/2013, 90-100.
 • Tops, W., & Boons, G. (2014). Dyslexie en moderne vreemde talen. Logopedie, 1/2014, 50-55.
 • Tops, W., Baeyens, D., Schiettecatte, I., Geudens, A., Noens, I. (2014). KompASS Studie- en beroepskeuzeprogramma voor studenten met een autismespectrumstoornis. Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener, 87.
 • Tops, W. (2014). Onderzoek naar de woordenschat bij Vlaamse en Nederlandse kinderen door middel van de Jeugdwoordentest (Ugent). Stem-, Taal- en Spraakpathologie, 19, 141-150.
 • Tops, W., Noens, I., & Baeyens, D. (2014). Onderzoek naar de cognitieve en academische vaardigheden van studenten met een autismespectrumstoornis in het hoger onderwijs. Tijdschrift voor Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie en Kinderpsychologie, 39, 127-141.
 • Tops, W., & Tops, V. (2015). De aanpak van lees- en spellingproblemen bij kinderen en jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Logopedie, 3/2015, 49-54.
 • Tops, W., Rouweler, L., Noens, I., & Baeyens, D. (in press). Lees- en schrijfproblemen bij jongvolwassenen met een autismespectrumstoornis. Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme.
 • Tops, W. (in press). Dyslexie en moderne vreemde talen. Caleidoscoop.

Books

 • Desoete, A., Brysbaert, M., Tops, W., Callens, M., De Lange, C., & Van Hees, V. (2010). Studeren met dyslexie. Gent, België: Universiteit Gent en vzw Cursief. Geraadpleegd op www.dyslexie.ugent.be
 • Desoete, A., Tops, W., Van Hees, V., & Brysbaert, M. (2012). Dyscalculie: De proef op de som. (Educatief pakket met boek en DVD). Gent: Academia Press. link
 • Van Hees, V., Roeyers, H., & Tops, W. (2012). Studeren met ADHD. Gent, België: Universiteit Gent.
 • Tops, W., & Boons, G. (2013). Dyslexie en moderne vreemde talen. Gids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders. Antwerpen – Apeldoorn, België – Nederland: Uitgeverij Garant.
 • Tops, W., Baeyens, D., Schietecatte, I., & Noens, I. (2013). kompASS. Begeleidingsprogramma voor studenten met ASS. Studie- en beroepskeuzebegeleiding. download via http://http://www.participate-autisme.be/documents/H_KompASS%20definitieve%20versie%20030114.pdf

Book chapters

 • Van Dyck, L., Bolckmans, C., Tops, W., Bos, A., Schietecatte, I., & Erreygers, S. (2014). Sterkte-zwakteanalyse in de diagnostiek van jongvolwassenen met ADHD. In D. Baeyens, S. Stes, D. Walschaert, & L. Van Dyck (Eds.), Jongvolwassenen met ADHD. Perspectieven op diagnostiek, behandeling en begeleiding vanuit wetenschap en praktijk. Leuven, België: Acco.

Comments are closed.